Poslední příležitost vybrat školu - LEDEN 2021

13.-20. ledna se můžete připojit do Teamsů škol

Mapa s termíny výstav po okresech

Rozhodli jsme se dát ještě jednu příležitost letošním deváťákům si popovídat v jeden termín s více školami najednou. V termínech 13.-20. ledna zopakujeme naprostou většinu on-line výstav.

Co bude v lednových výstavách středních škol jinak?

Lednové výstavy přinesou několik novinek. Pojďme se na ně postupně podívat.

  1. Kompletní nabídka všech škol v okrese + něco navíc. U každé výstavy se budou zobrazovat kromě registrovaných škol i všechny neregistrované školy z daného okresu i se svými obory. Registrované školy však budou mít možnost přímé komunikace přes Teamsy/Meetsy a chat.
  2. Inspekční zprávy. U všech škol (registrovaných i neregistrovaných) budou přímo k náhledu jejich inspekční zprávy. (Jsou veřejně dostupné na portálu České školní inspekce https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy, ale laické veřejnosti to není běžně známé.)
  3. Výsledky státních maturit. U všech škol (registrovaných i neregistrovaných) budou na detailu maturitních oborů k náhledu výsledky u státních maturit za posledních 5 let. (Data jsou opět veřejně dostupná na portálu CERMATu, ale jsou hodně nepřehledná a portál opět není laické veřejnosti běžně známý.)
  4. Pouze odpolední časové okno. Všechny lednové on-line burzy se uskuteční pouze v odpoledním časovém oknu a to jsme posunuli na 16:00-19:00. (Výjimkou je Praha, která má stejně jako v prosinci časová okna dvě: 8:00-12:00 a 18:00-21:00.)
  5. Ucelený výklad o škole. Každou půlhodinu (tzn. v 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,...) budou školy začínat vždy cca 5-ti minutový ucelený výklad o škole a jejich oborech. Se školami se samozřejmě můžete spojit kdykoliv, ale v tyto časy uslyšíte výklad hezky ucelený a od začátku.

K posledním dvěma bodům nás přivedly zkušenosti z prosincových on-line burz. Tak snad to budou kroky správným směrem.

Pro vystavovatele

Všechny vystavovatele, kteří byli registrováni k prosincovým termínům, jsme automaticky zdarma zaregistrovali k termínům v lednu. Musí si však znovu vygenerovat on-line schůzku v Týmsech a opravit odkaz na schůzku na portále BurzaŠkol.Online (mají tam výchozí hodnotu "https://NASTAVIT"). (Vystavovatelům, kteří si nejpozději 2 dny před konáním on-line burzy nenastaví reálný odkaz na jejich schůzku v Týmsech/Meetsech registraci k účasti na Burze zrušíme a budou vystupovat pouze jako neregistrovaná škola - bez možnosti komunikace).

Google Meets - změna úrovně zabezpečení

Google Meets opět změnily úroveň zabezpečení. V současné době, pokud založíte schůzku z doménového účtu školy, tak se k ní mohou připojit pouze účty z té samé domény. Asi jediné rozumné řešení je v tuto chvíli založit schůzku z gmailového účtu nenavázaného na doménu školy.

Projekt podporují: