Výsledky státních maturit, v soutěžích, zprávy ČŠI

Porovnejte dojmy s tvrdými daty!

Mapa s termíny výstav po okresech

Chceme být prospěšní i po skončení možnosti on-line výstav. Proto jsme se rozhodli zpracovat a publikovat veřejně dostupná data o školách z několika státních portálů:

  • portálu CERMAT MŠMT - s výsledky u státních maturit,
  • portálu MŠMT Excelence - s výsledky soutěží, na kterých se MŠMT podílí,
  • Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT - základní informac o školách a oborech,
  • portálu České školní inspekce - inspekční zprávy.

Můžete si své dojmy a různě získané informace porovnat s "tvrdými daty", které jsou o školách k dispozici.

Výsledky státních maturit školy za posledních 5 let

Výsledky státních maturit ukazují na úroveň výuky všeobecně vzdělávacích předmětů na škole. Zobrazujeme je u všech maturitních oborů - na jejich detailu. Tučně uvedená procenta ukazují, kolik procent škol stejného typu je v daném kritériu slabších nebo stejných než daná škola.

Obory škol jsou rozčleněny do skupin podle své náročnosti a příbuznosti. Podrobné rozčlenění zjistíte na "otazníčku" u hlavního nadpisu.

Samozřejmě se může stát, že jedna třída se zkrátka "nepovede". Proto ukazujeme výsledky za posledních 5 let a ne pouze za poslední rok.

Medián

Medián zobrazuje asi nejvěrněji, jaká je celková úroveň výuky daného předmětu. Pokud byste výsledky všech maturantů třídy srovnali od nejlepšího po nejhoršího, tak medián je hodnota toho studenta přesně uprostřed. Vypovídá tedy to, kolik se toho naučí průměrný student. (Průměr se od mediánu liší tak, že vezmete všechny výsledky studentů, ty sečtete a potom vydělíte počtem studentů. - Může být hodně ovlivně třeba tím, že máte 5 opravdu geinálních nebo naopak "negeniálních" studentů, kteří dosáhnou nějaké extrémní hodnoty. Jejich výsledky pak mohou průměr značně vychýlit.)

Průměrný percentil

Percentil říká, kolik procent ze všech maturantů v ČR (od gymnázií po učební obory s maturitou) dopadlo v dané zkoušce hůře než konkrétní student. A průměrný percentil je zprůměrovaná hodnota pro všechny maturanty školy v daném oboru.

Celková úspěšnost

Při provnávání dvou předchozích kritérií bychom měli brát v potaz i celkovou úspěšnost. Říká, kolik procent studentů složilo úspěšně zkoušku. Celková úspěšnost se však vypočítává z CELKOVĚ PŘIHLÁŠENÝCH studentů k maturitě a jelikož se čtvrťáci hlásí k maturitě už v prosinci, tak se do tohoto kritéria výrazně promítá i to, koli čtvťáků škola k maturitě vůbec nepustí. Tím, že škola slabé studenty k maturitě vůbec nepustí si samozřejmě Medián a Průměrný percentil opticky výrazně vylepší, nicméně Celková úspěšnost bude nízká.

Nekonalo 1. termín

Toto kritérium už přímo říká, jaké procento školy nekonalo 1. termín. Převážně do něj spadnou studenti závěrečného ročníku, kteří k maturitě nebyli připuštěni, ale samozřejmě se zde objeví i "speciální případy" typu dlouhodobých nemocí apod. Na druhou stranu pokud škola pravidelně v posledním ročníku nepouští vysoké procento studentů k maturitě, tak je asi něco špatně. 

Výsledky v soutěžích spolupořádaných MŠMT

Výsledky v soutěžích ukazují dvě věci. Jednak jak škola pracuje s talentovanými studenty a potom u středních odborných škol a učilišť úroveň výuky odborných předmětů. (Gymnázia mívají obvykle úspěchy v předmětových olympiádách, takže u nich ukazuje opět na kvalitu výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.)

Jelikož je soutěží nepřeberné množství, zavedlo do nich Ministerstvo školství pořádek a udělalo jejich "klasifikaci". Roztřídilo soutěže do několika skupin podle náročnosti, počtu účastníků, tradice, struktury - okresní/krajské/celostátní kolo a dalších kritérií. Podle toho pak hodnotí úspěchy v té které soutěži.

Například za matematickou olympiádu dostane student 1 bod až do šestého místa v krajském kol. Tato soutěž má strukturu okresní/krajské/celostátní/mezinárodní kolo, účastní se ji každoročně v ČR tisíce studentů a ve školním roce 2020/21 oslaví 70 let svého trvání.

Naproti tomu u jiných soutěžích, kde účast není tak vysoká a probíhá třeba rovnou pouze celostátní kolo, tak tam dostanou 1 bod pouze první tři v celostátním kole.

Každopádně platí, čím víc bodů dokáže škola každý rok získat a čím pestřejší a pravidelnější je její účast na soutěžích, tím lépe.

Inspekční zprávy

K inspekčním zprávám České školní inspekce je třeba říct několik zásadních věcí:

  • ČŠI hodnotí školy obvykle přibližně v 5-ti letých intervalech, takže pokud čtete zprávu 5 let starou, nemusí být již zcela aktuální,
  • Čtení zpráv ČŠI pro laika nemusí být úplně jednoduché a určitě doporučujeme si přečíst víc inspekčních zpráv různých škol a zkusit je porovnat.
  • Na druhou stranu inspekční zpráva je další objektivní názor na školu, který můžete získat.

Data všech škol v ČR

Na portále najdete data o všech středních školách v ČR. Téměř 500 škol (více než třetina všech středních škol v ČR) se do portálu registrovala sama a vložila o sobě všechny možné informace. K těmto školám jsme z Rejstříku škol a školských zařízení doplnili i všechny ostatní - abychom vám poskytli ucelený přehled.

Projekt podporují: