Online burza škol v Pardubicích slavila úspěch

Počet propojení deváťáků se školami

Výňatek ze statistiky přístupů ke školám

Online burza škol v Pardubicích slavila úspěch

V pátek 6.11.2020 proběhla v Pardubicích historicky první burza středních škol on-line. V době covidu nahradila tradiční perezentační výstavy středních škol pro deváťáky, které letos nebylo možné uspořádat prezenčně. Pro střední i základní školy byla on-line forma novinkou, přistoupily k ní však velice zodpovědně. A deváťáci nezůstali pozadu a všem ukázali, že virtuální svět nových technologií je zkrátka jejich světem.

Statistiky návštěvnosti výstavy středních škol v Pardubicích

  • Výstavy škol v Pardubicích se zúčastnilo 40 středních škol a učilišť.
  • V Pardubicích došlo k 1257 propojením deváťáků se svými budoucími středními školami pomocí on-line rozhovorů (Teams/Meet/...).
  • S největšími pardubickými školami se online spojily vyšší desítky deváťáků.
  • Celkový čas strávený deváťáky prohlížením informací o školách a jejich oborech byl přes 90 hodin.
  • Stránky výstavy za pátek navštívilo 845 unikátních návštěvníků.

Čísla je třeba posuzovat navíc optikou, že všichni tito návštěvníci přišli na výstavu škol dobrovolně a propojovali se pouze se školami, které si sami vybrali. Jedná se tedy skutečně už o žáky se zájmem.


A jak byly spokojené školy s on-line burzou?Obchodní akademie Pardubice - "dobrozdání"

Projekt vznikl za podpory:
Záštitu nad projektem převzali: