Pro pořadatele

Spolupráci s tradičními, dlouholetými pořadateli burz středních škol v daném regionu přivítáme se skutečnou radostí. Poskytneme vám portál BurzaŠkol.Online pro vaše potřeby. Celostátní působnost portálu může přivést do vašeho regionu další vystavovatele.

Ke každé burze můžeme přiřadit jejího pořadatele. Pořadatel se stará o oslovení středních i základních škol v regionu a určuje cenové podmínky účasti škol na jím pořádané výstavě. (Portál BurzaŠkol.Online školám za tyto výstavy nefakturuje).

Pořadatel si stanovuje termín konání burzy a její název. Vystavovatelé se budou moci hlásit k burze nejpozději týden před termínem jejího konání (pozdější přihlašování bude technicky zablokované). Portál BurzaŠkol.Online zašle pořadateli týden před konáním burzy seznam přihlášených vystavovatelů. Pořadatel může dát portálu BurzaŠkol.Online pokyn k zablokování vystavovatele na jím pořádané burze (např. z důvodu neuhrazení poplatku). BurzaŠkol.Online tomuto vystavovateli účast na burze zruší.

Vzájemné vyrovnání mezi tradičním pořadatelem a portálem BurzaŠkol.Online se řeší individuálně.

Skládá se z fixní částky za výstavu a částky za jednoho vystavovatele. Více informací

jiri.formanek@delta-skola.cz, 466 611 106

Projekt podporují: