72-41-M/01 Informační služby

Knihovnické a informační systémy a služby

Absolventi ŠVP Knihovnické a informační systémy a služby, zaměření knihovnictví jsou
odborně a kvalifikovaně připraveni pro práci v knihovnách, informačních centrech a
střediscích, muzeích, galeriích, archivech, nakladatelstvích, knihkupectvích, centrech
mimoškolní výchovy a vzdělávání, masmédiích a státní správě. Úspěšní absolventi dle
zájmu pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,7% (71,6) 39,0% (25,9) 38,4% (85,7%) 3,0% (14,3%)
2019 87,4% (85,3) 87,4% (42,9) 25,2% (71,4%) 37,0% (14,3%)
2018 35,3% (59,0) 28,8% (23,6) 12,4% (50%) 17,0% (25%)
2017 60% (67,4) 48% (37,8) 39,3% (70%) 32,7% (20%)
2016 53,4% (66,8) 68,2% (49,7) 75% (87,5%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 64% (54,2) 52% (31,1) 52% (50%) 36% (33,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,1% (50) 37,2% (27,7) 43,9% (71,4%) 3,7% (14,3%)
2019 45,2% (56) 47,8% (35,9) 51,6% (75%) 41,4% (12,5%)
2018 75,8% (60) 54,8% (33,5) 42,7% (68,8%) 6,4% (31,3%)
2017 20,8% (50) 26,0% (37,5) 50% (72,7%) 37,7% (18,2%)
2016 10% (48) 55,3% (41,6) 13,3% (50%) 40,7% (14,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: