69-41-L/01 Kosmetické služby

Kosmetička

Uplatnění absolventů školního vzdělávacího programu Kosmetička z hlediska jejich
uceleného odborného vzdělání je možné v zařízeních poskytujících odborné profesionální
kosmetické služby prováděné náročnými technologickými postupy v souladu s individuálními
požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně-hygienickými hledisky, estetickými
zásadami a novými vědeckými poznatky. Absolvent se uplatní v povoláních kosmetička,
pedikérka a manikérka. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou
ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách.
Absolvent se může prokázat maturitním vysvědčením.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,2% (60) 33,0% (24,3) 11,0% (60%) 100% (0%)
2019 14,9% (47,4) 12,6% (5,8) 6,9% (40%) 10,3% (40%)
2018 66,0% (65,8) 53,2% (27,9) 26,6% (50%) 10,6% (40%)
2017 35,0% (53,7) 33,0% (25,5) 34,0% (55,6%) 42,7% (22,2%)
2016 86,0% (73,7) 91,6% (54,5) 41,1% (62,5%) 11,2% (37,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 18,3% (40) 33,3% (20,0) 30,1% (50%) 100% (0%)
2019 1,8% (36) 0,9% (3,9) 0,9% (0%) 6,3% (40%)
2018 35,4% (48) 24,2% (18,8) 28,3% (50%) 14,1% (40%)
2017 20,9% (46) 40,9% (34,0) 11,8% (37,5%) 19,1% (37,5%)
2016 9,6% (42) 58,8% (35,0) 5,3% (22,2%) 13,2% (44,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: