29-51-E/01 Potravinářská výroba

Cukrářské práce

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých činností při
výrobě potravinářských výrobků zejména při výrobě cukrářských výrobků, jemného pečiva,
trvanlivého pečiva. Je připravován především pro výkon jednodušších činností při skladování
surovin a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin
k technologickému zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při
jejich hodnocení, balení a expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů
a zařízení v potravinářské výrobě. Na základě dosaženého vzdělání se uplatní v pozici
zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých potravinářských provozech jako dělník
cukrářské výroby a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků.

Projekt podporují: