29-53-H/01 Pekař

Pekař

Absolvent ŠVP Pekař se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance menších a
středně velkých pekárnách, v pekárnách prodejních řetězců a v obchodních zařízeních
zabývajících se prodejem pekařských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž
připraven pro podnikatelskou činnost. Absolvent tohoto ŠVP je schopen zpracovávat
základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu pekařských výrobků, řídit
technologické procesy při výrobě chleba a běžného a jemného pečiva, včetně jejich
dohotovování a zdobení, hodnotit kvalitu vstupních surovin a polotovarů i hotových
výrobků dle norem, vykonávat činnosti související s prodejem pekařských výrobků,
obsluhovat a provádět základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení
provozoven.
 Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro
absolventy tříletých učebních oborů, případně do jiného oboru středního vzdělání
ukončeného maturitní zkouškou.

Projekt podporují: