33-56-H/01 Truhlář

Truhlář

Absolvent učebního oboru truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i
odborným vzděláním. Jeho odborné vzdělání se stává východiskem pro jeho uplatnění
v profesi truhlář. Absolvent je připraven na výkon povolání ve velkých, středních, malých
firmách i v živnostech v pozici zaměstnance.
Absolvent ovládá základní odborné práce ve výrobě nábytku, bytového zařízení a stavebnětruhlářských výrobků. Také ovládá i pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování
výrobků v objektech a jejich následné kontroly. Do učebního oboru truhlář mohou být
zařazeny chlapci i děvčata. Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro
další vzdělávání.

Projekt podporují: