65-51-H/01 Kuchař - číšník

Číšník-servírka

Absolvent školního vzdělávacího programu číšník servírka disponuje kompetencemi pro
činnosti v oblasti stravovacích služeb. Absolvent ovládá základní pravidla a techniku obsluhy
podle prostředí a charakteru společenské příležitosti. Absolvent se uplatní při výkonu
povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance. Po nezbytné praxi v oboru
je připraven na soukromé podnikání v gastronomii.
Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro
absolventy tříletých učebních oborů apod

Projekt podporují: