65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař-číšník

Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař číšník pro pohostinství disponuje
kompetencemi pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby a odbytu.
Absolvent ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní,
zhotovuje pokrmy teplé, studené kuchyně a připravuje jednoduché moučníky, kontroluje
kvalitu provedení práce, esteticky je upravuje a umí správně uchovávat pokrmy.
Absolvent ovládá základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru
společenské příležitosti. Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém
stravování v pozici zaměstnance. Po nezbytné praxi v oboru je připraven na soukromé
podnikání v gastronomii.
Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro
absolventy tříletých učebních oborů apod.

Projekt podporují: