29-51-E/02 Potravinářské práce

Pekařské práce

Absolvent se uplatní v potravinářském průmyslu při vykonávání jednoduchých činností při
výrobě potravinářských výrobků zejména při výrobě chleba, běžného, jemného a trvanlivého
pečiva. Je připravován především pro výkon jednodušších činností při skladování surovin
a pomocných látek, při přejímce, přípravě, třídění, úpravě a hodnocení surovin
k technologickému zpracování, manipulaci se surovinami, polotovary a hotovými výrobky, při
jejich hodnocení, balení a expedici. Uplatní se při obsluze a jednoduché údržbě strojů
a zařízení v potravinářské výrobě. Na základě dosaženého vzdělání se uplatní v pozici
zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých potravinářských provozech jako dělník
pekařské výroby a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků.

Projekt podporují: