53-41-M/03 Praktická sestra

Praktická sestra

Naučíš se:

  • ošetřovat nemocné
  • spolupracovat s lékaři a zdravotními sestrami při léčbě a rehabilitaci
  • pomáhat při neodkladné péči
  • podílet se na prevenci a diagnostice
  • pracovat se zdravotnickou dokumentací
  • pracovat v nemocnicích, v ambulancích, domácí péči a zařízeních sociální péče
  • projevovat zdravému i nemocnému úctu, empatii a emocionální podporu
  • rozumět lidskému tělu a péči o zdraví
  • angličtinu
Projekt podporují: