26-41-M/01 Elektrotechnika

Elektrotechnika II

Zaměření Počítačové a automatizační systémy

Žáci získají znalosti v oblastech: využití automatizační techniky při řízení výrobních a nevýrobních procesů, znalosti elektronických součástek a obvodů, znalosti principů, konstrukce a činnosti mikropočítačů v oblasti automatického řízení, znalosti z programování průmyslových automatů.

Uplatnění absolventa: konstrukční a projekční činnost, střední technický pracovník pro činnosti zkušební, montážní a servisní v oblasti  automatizovaných systémů řízení výrobních i nevýrobních procesů, programování CNC systémů.

Zaměření Silnoproudá elektrotechnika

Žáci získají znalosti v oblastech: využití výpočetní techniky v oboru, projektování, technologie, montáže, provozu a údržby silových a energetických zařízení, stavby a konstrukce elektrických strojů a přístrojů, využití elektrické energie v průmyslu i domácnosti, aplikace výpočetní techniky v oblasti konstrukce a řízení elektrotechniky.

Uplatnění absolventa: projekce a konstrukce silnoproudých zařízení, elektrických strojů a přístrojů, střední technický pracovník elektroprovozu, dispečer el. stanic, revizní technik, projektový manažer, projektant OZE, programátor automatů (PLC).

Zaměření Počítačové a informační systémy

Žáci získají znalosti v oblastech: programování počítačů a mikropočítačů, webových aplikací, počítačových sítí, operačních systémů, návrhu a realizace systémů pro Průmysl 4.0, internetu věcí (IoT).

Uplatnění absolventa: programátor počítačů, správce počítačových systémů a sítí, elektromobilita, analytik, studium informatických oborů VŠ, studium elektroniky a řídicích systémů pro průmysl.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 35,3% (85,3) 37,1% (48,2) 34,4% (97,8%) 100% (0%)
2019 49,2% (91,1) 59,7% (56,5) 28,7% (85,2%) 39,8% (11,1%)
2018 24,7% (73,7) 26,9% (44,6) 22,8% (72,2%) 18,3% (27,8%)
2017 64,7% (83,2) 55,3% (62,4) 86,0% (95,5%) 81,9% (4,5%)
2016 28,7% (76,9) 25,9% (53,1) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 19,0% (40) 35,0% (31,5) 17,5% (62,5%) 8,0% (6,3%)
2019 34,2% (48) 39,6% (32,4) 34,2% (69,2%) 20,8% (15,4%)
2018 14,9% (33) 18,6% (27,9) 19,9% (45,2%) 44,1% (9,7%)
2017 39,5% (44) 37,2% (37,9) 69,8% (76,7%) 62,2% (6,7%)
2016 12,6% (32) 22,4% (28,0) 22,4% (47,6%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (45,3) 100% (8,8) 100% (50%) 100% (25%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,6% (56) 41,1% (34,9) 26,8% (77,0%) 21,9% (1,6%)
2019 37,9% (56) 35,3% (35,0) 26,8% (72,7%) 27,7% (13,6%)
2018 59,9% (60) 47,6% (37,8) 41,4% (75,5%) 34,8% (16,3%)
2017 29,5% (55) 37,1% (42,4) 56,7% (80,8%) 74,6% (5,8%)
2016 48,9% (60) 43,5% (42,3) 76,7% (88,5%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: