63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Management sportu

Čtyřletý studijní obor ekonomického zaměření zakončený maturitní zkouškou. Obor se specializuje na přípravu kvalifikovaných činovníků sportovních organizací v různých oblastech, např. administrativa, ekonomika, trenérství, rehabilitace atd.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,2% (0) 9,4% (0) 1,2% (50%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 12,4% (55,8) 13,0% (23,4) 77,4% (90,9%) 61,6% (9,1%)
2017 22,9% (60,0) 25,1% (34,3) 87,4% (93,3%) 74,9% (6,7%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 5,4% (10) 2,7% (2,1) 27,0% (0%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 1,2% (32) 12,8% (14,7) 5,2% (42,9%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 30,2% (53) 19,0% (25,7) 28,5% (61,5%) 28,5% (23,1%)
2017 41,9% (54) 44,1% (40,5) 71,5% (80%) 78,8% (5%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: