79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

ŠVP dle RVP

všeobecné studium

Obor je určen pro nadané žáky 5. tříd základních škol, kteří mají studijní předpoklady a chtějí efektivně využít poslední čtyři roky základního vzdělávání v kolektivu podobně smýšlejících spolužáků.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 58,0% (96,9) 29,2% (72,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 33,8% (96,9) 29,3% (71,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 39,6% (91,1) 35,9% (72,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 59,0% (93,7) 46,6% (83,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 26,1% (92,1) 59,4% (87,1) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 63,6% (81) 76,3% (76,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 48,2% (77) 39,4% (68,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 73,7% (82) 42,4% (71,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50,6% (80) 59,8% (76,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 14,2% (72) 24,8% (69,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 36,9% (78) 45,2% (75,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 28,7% (79) 29,1% (74,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 60% (82) 49,6% (78,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: