68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Ochrana osob a majetku

Absolvent ŠVP Ochrana osob a majektu, získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent se dále může ucházet o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách s výukou bezpečnostně právních, právních a sportovních oborů.

V praxi se absolvent uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů ČR ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a na fyzickou zdatnost. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech (PČR, armáda, obecní policie, HZS aj.), ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, ve složkách integrovaného záchranného systému, CBS apod.

Pro svoji fyzickou zdatnost a speciální dovednosti z profesní sebeobrany je schopen zařadit se do speciálních jednotek PČR a Armády ČR.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 89,0% (85,3) 86,6% (46,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 91,1% (85,3) 89,6% (43,1) 76,3% (91,8%) 57,0% (8,2%)
2018 62,7% (69,5) 64,1% (36,2) 31,4% (66,0%) 11,8% (29,8%)
2017 80,7% (74,7) 74,7% (50,5) 63,3% (82,1%) 36,7% (17,9%)
2016 83,1% (76,9) 80,4% (55,9) 43,2% (72,7%) 20,3% (27,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,2% (26) 61,8% (20,8) 47,1% (44,4%) 100% (0%)
2019 85,4% (56) 92,7% (39,6) 78,0% (75%) 46,3% (12,5%)
2018 70,6% (33) 68,6% (21,6) 62,7% (38,9%) 29,4% (22,2%)
2017 67,4% (36) 67,4% (27,1) 60,9% (45,5%) 43,5% (18,2%)
2016 95,8% (52) 95,8% (43,1) 72,9% (60%) 22,9% (30%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 33,3% (54,7) 33,3% (22,5) 40% (80%) 20% (20%)
2018 - - - -
2017 33,3% (48,4) 33,3% (21,6) 22,2% (16,7%) 16,7% (66,7%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,4% (54) 64,0% (34,6) 59,1% (77,8%) 100% (0%)
2019 61,8% (58) 36,3% (33,3) 56,7% (77,1%) 52,9% (10%)
2018 39,5% (54) 37,6% (29,5) 26,8% (60,3%) 13,4% (27,9%)
2017 65,6% (59) 50% (43,5) 34,4% (66,1%) 26,0% (23,2%)
2016 61,3% (60) 54% (40,5) 32,7% (65,7%) 14,7% (28,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: