36-47-M/01 Stavebnictví

Pozemní stavby

Zaměření Pozemní stavby oboru Stavebnictví

Toto zaměření poskytne žákům základní technické a odborné znalosti o stavebních materiálech, konstrukcích i technologiiích a jejich zobrazování. Přizpůsobuje se moderním požadavkům stavebnictví, které se vrací k tradičním technologiím hrubé stavby a zároveň klade důraz na rekonstrukci starších objektů. Žák získá vědomosti nejen o technické a technologické části výstavby objektů, ale také o stránce ekonomické. Je veden k dodržování platných technických a právních norem a k zohledňování ochrany životního prostředí.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventa se zaměřením na pozemní stavitelství v praxi je velmi široké. Ve stavební výrobě nastupuje jako mistr nebo pomocný stavbyvedoucí, později se uplatní jako stavbyvedoucí nebo i ve funkci hlavního stavbyvedoucího. Po získání praxe může získat autorizaci v oboru a po obdržení živnostenského listu může samostatně podnikat. Další uplatnění nachází při projektování všech druhů pozemních staveb u projekčních firem, jako referent stavebních úřadů, jako střední technicko-hospodářský pracovník v managementu staveb, stavebních podniků, u realitních kanceláří, u investorských organizací, vedoucí prodejny stavebních materiálů atd.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v bakalářském nebo magisterském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole. Absolventi naší školy se nejčastěji rozhodují pro Stavební fakultu VUT či ČVUT stejného nebo příbuzného studijního oboru. Velmi často také volí studium na fakultách architektury. Při přijímacích zkouškách na Stavební fakultu VUT dosahují velmi dobrých výsledků.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,5% (86,8) 40,7% (49,4) 40,3% (98,7%) 100% (0%)
2019 58,0% (91,6) 50,8% (54,2) 59,7% (93,3%) 56,4% (6,7%)
2018 47,9% (80) 51,1% (52,9) 57,5% (88,9%) 53,0% (11,1%)
2017 60% (82,1) 58,1% (62,9) 72,1% (91,1%) 62,8% (8,9%)
2016 70,8% (87,4) 52,8% (66,7) 41,2% (80,9%) 41,2% (17,0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,6% (50) 16,8% (0) 54,0% (85%) 100% (0%)
2019 50,3% (53) 59,1% (41,7) 66,4% (88,9%) 100% (0%)
2018 90,1% (58) 70,8% (47,3) 45,3% (67,5%) 42,9% (10%)
2017 83,7% (57) 84,9% (53,5) 79,1% (83,7%) 48,8% (10,2%)
2016 68,3% (52) 72,1% (49,2) 78,1% (83,0%) 50,8% (11,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,6% (60) 17,0% (0) 58,0% (87,8%) 100% (0%)
2019 67,4% (60) 64,7% (42,6) 69,2% (87,5%) 71,4% (4,2%)
2018 50,2% (59) 52,4% (39,0) 54,2% (81,2%) 51,5% (10,6%)
2017 75,4% (62) 72,8% (51,8) 76,8% (85,7%) 60,3% (9,5%)
2016 63,2% (62) 63,2% (48,3) 61,4% (84%) 51,1% (14,0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: