36-47-M/01 Stavebnictví

Rekonstrukce staveb a architektura

Rekonstrukce staveb a architektura

oboru Stavebnictví

Toto zaměření vychází ze stejného odborného základu jako Pozemní stavitelství. Tento základ prohlubuje a doplňuje o další disciplíny související s obnovou stavebních objektů a jejich okolí. Obor se přizpůsobuje současným požadavkům na stavebnictví, které dává přednost rekonstrukci stávajícího stavebního fondu před novou výstavbou. Větší důraz je kladen na znalosti architektury a původních stavebních technologií a konstrukčních postupů. Atraktivní je možnost podílet se na záchraně památkových objektů.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou připraveni pro činnost ve funkcích středních technickohospodářských pracovníků v oblasti přípravy, projektování a realizace obnovy a modernizace stavebních objektů. Mohou se uplatnit i v památkové péči, v odborech územního plánování a urbanismu i v oblasti ochrany životního prostředí.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v bakalářském nebo magisterském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole. Absolventi naší školy se nejčastěji rozhodují pro Stavební fakultu VUT či ČVUT stejného nebo příbuzného studijního oboru. Velmi často také volí studium na fakultách architektury. Při přijímacích zkouškách na Stavební fakultu VUT dosahují velmi dobrých výsledků.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,5% (86,8) 40,7% (49,4) 40,3% (98,7%) 100% (0%)
2019 58,0% (91,6) 50,8% (54,2) 59,7% (93,3%) 56,4% (6,7%)
2018 47,9% (80) 51,1% (52,9) 57,5% (88,9%) 53,0% (11,1%)
2017 60% (82,1) 58,1% (62,9) 72,1% (91,1%) 62,8% (8,9%)
2016 70,8% (87,4) 52,8% (66,7) 41,2% (80,9%) 41,2% (17,0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,6% (50) 16,8% (0) 54,0% (85%) 100% (0%)
2019 50,3% (53) 59,1% (41,7) 66,4% (88,9%) 100% (0%)
2018 90,1% (58) 70,8% (47,3) 45,3% (67,5%) 42,9% (10%)
2017 83,7% (57) 84,9% (53,5) 79,1% (83,7%) 48,8% (10,2%)
2016 68,3% (52) 72,1% (49,2) 78,1% (83,0%) 50,8% (11,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,6% (60) 17,0% (0) 58,0% (87,8%) 100% (0%)
2019 67,4% (60) 64,7% (42,6) 69,2% (87,5%) 71,4% (4,2%)
2018 50,2% (59) 52,4% (39,0) 54,2% (81,2%) 51,5% (10,6%)
2017 75,4% (62) 72,8% (51,8) 76,8% (85,7%) 60,3% (9,5%)
2016 63,2% (62) 63,2% (48,3) 61,4% (84%) 51,1% (14,0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: