63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 CESTOVNÍ RUCH A REKREOLOGIE

Čtyřletý studijní obor určený pro chlapce i dívky, který poskytuje vzdělání v oblasti cestovního ruchu a rekreologie. Je zaměřen především na ekonomiku a účetnictví cestovních kanceláří a hotelového provozu, marketing a management cestovního ruchu, služby a logistiku v cestovním ruchu, geografii, průvodcovství a na služby z oblasti rekreologie. V učebním plánu je  zařazena výuka dvou cizích jazyků z výběru angličtina, němčina, ruština, španělština. Absolventi tohoto oboru získají předpoklady k dalšímu vysokoškolskému studiu v oblasti cestovního ruchu a rekreologie či k práci v cestovní kanceláři, ať při jejím řízení nebo jako delegáti či průvodci. Uplatní se také v hotelovém provozu při práci v recepcích nebo při volnočasových aktivitách klientů.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,2% (0) 9,4% (0) 61,4% (96%) 100% (0%)
2019 90% (91,1) 83,6% (52,0) 77,1% (94,3%) 78,6% (2,9%)
2018 13,6% (57,4) 9,6% (22,8) 42,9% (78,3%) 78,5% (4,3%)
2017 45,1% (69,0) 29,1% (36,9) 58,3% (80%) 41,1% (20%)
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 12,3% (53,3%) 5,8% (46,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 33,3% (28) 23,3% (14,7) 23,3% (0%) 20% (40%)
2017 73,0% (36) 62,2% (21,5) 83,8% (50%) 59,5% (12,5%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,2% (60) 84,9% (46,9) 90,1% (92,6%) 100% (0%)
2019 85,7% (64) 82,7% (48,8) 77,4% (86,8%) 70,8% (5,3%)
2018 12,3% (48) 8,4% (20,3) 38,5% (67,9%) 53,6% (10,7%)
2017 68,2% (60) 56,4% (44,2) 55,3% (72,7%) 43,0% (18,2%)
2016 10,3% (50) 50,3% (41,8) 9,1% (44,4%) 4% (50%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: