18-20-M/01 Informační technologie

specializace: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A MULTIMÉDIA, SÍŤOVÝ SPECIALISTA, PROGRAMÁTOR

Čtyřletý studijní obor, připravující studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií se zaměřením na zvolenou specializaci, kterou si žák volí ve 4. ročníku. Při studiu specializace Počítačová grafika a multimédia získají žáci znalosti především v práci s grafickými programy a v tvorbě multimediálních souborů a animací. Síťoví specialisté získají znalosti a dovednosti z oblasti počítačových sítí a jejich správy. Programátoři jsou připravováni jako specialisté na algoritmizaci a programováni. Součástí všech specializací je dále výuka počítačového hardwaru a softwaru. Absolvent oboru se může uplatnit především jako odborník ve své specializaci, případně jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, správce aplikací, správce operačních systémů, obchodník s prostředky IT .

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,9% (0) 6,8% (0) 32,1% (97,6%) 14,5% (2,4%)
2019 77,3% (94,2) 77,3% (61,8) 34,8% (87,0%) 29,3% (13,0%)
2018 29,7% (75,8) 30,6% (46,1) 55,3% (87,9%) 51,1% (12,1%)
2017 66,5% (83,7) 63,3% (64,5) 88,4% (97,1%) 84,2% (2,9%)
2016 7,4% (0) 7,4% (0) 20,8% (71,4%) 17,1% (28,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 19,0% (40) 24,8% (25,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 13,4% (34) 22,1% (12,3) 15,4% (50%) 19,5% (16,7%)
2018 11,2% (30) 14,9% (25,7) 13,7% (33,3%) 13,7% (25%)
2017 10,5% (32) 7,6% (21,4) 10,5% (38,9%) 32,6% (16,7%)
2016 39,3% (42) 27,3% (31,1) 30,1% (52,6%) 23,5% (21,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,8% (62) 78,1% (47,5) 62,1% (89,1%) 19,6% (2,2%)
2019 12,5% (50) 14,7% (27,1) 20,1% (69,0%) 26,8% (13,8%)
2018 35,7% (56) 33,0% (33,7) 45,8% (77,8%) 43,2% (13,3%)
2017 61,2% (60) 53,1% (47,2) 65,6% (83,0%) 66,5% (7,5%)
2016 48,9% (60) 45,3% (42,9) 30,5% (70,2%) 18,8% (25,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: