68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

4 roky, maturitní zkouška

Profesní uplatnění:

Úspěšným zakončením studia získá absolvent střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách integrovaného záchranného systému apod. absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.

více o oboru zde

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,0% (75,3) 66,5% (36,1) 40,9% (87,1%) 100% (0%)
2019 45,2% (71,6) 60,7% (32,7) 29,6% (73,9%) 28,9% (17,4%)
2018 18,3% (52,1) 17,0% (16,9) 12,4% (50%) 9,8% (30,8%)
2017 14,7% (0) 16% (0) 50% (75%) 22% (25%)
2016 39,2% (61,1) 29,1% (30,9) 62,8% (81,8%) 31,1% (18,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 51,2% (32) 48,8% (16,5) 26,8% (20%) 100% (0%)
2018 82,4% (38) 80,4% (32,2) 88,2% (77,8%) 100% (0%)
2017 19,6% (17) 19,6% (8,8) 17,4% (0%) 52,2% (14,3%)
2016 20,8% (19) 35,4% (15,0) 16,7% (11,1%) 16,7% (33,3%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 83,3% (64,2) 83,3% (47,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 50% (50,5) 50% (33,6) 50% (50%) 21,4% (50%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,7% (52) 58,5% (33,4) 46,3% (73,0%) 100% (0%)
2019 22,3% (50) 10,8% (21,6) 17,2% (55,6%) 22,3% (19,4%)
2018 55,4% (56) 51,0% (32,5) 22,9% (59,5%) 18,5% (24,3%)
2017 29,2% (52) 31,8% (38,8) 22,1% (57,6%) 23,4% (24,2%)
2016 52% (58) 30% (35,9) 30% (64,7%) 25,3% (20,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: