39-08-M/01 Požární ochrana

STROJNÍK POŽÁRNÍ TECHNIKY

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

4 roky, maturitní zkouška

Profesní uplatnění:

Střední technický pracovník v požární ochraně, v oblasti výkonu služby v jednotkách požární ochrany, v oblasti plnění úkolů speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti obsluhy a údržby požární techniky, v oblasti požární prevence a v oblasti ochrany obyvatelstva, plánování a krizového řízení.

více o oboru zde

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 68,1% (83,2) 65,3% (42,6) 19,4% (85,7%) 100% (0%)
2019 43,1% (76,9) 58,8% (37,5) 15,7% (68,4%) 25,5% (21,1%)
2018 7,2% (54,7) 7,2% (19,6) 1,4% (25,9%) 1,4% (59,3%)
2017 10,1% (0) 10,1% (0) 4,3% (39,1%) 1,4% (60,9%)
2016 33,8% (66,3) 27,9% (37,3) 4,4% (30%) 2,9% (70%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 33,3% (29) 48,5% (21,0) 30,3% (45,5%) 100% (0%)
2019 11,4% (30) 34,3% (13,7) 5,7% (18,8%) 2,9% (43,8%)
2018 35,6% (30) 26,7% (19,3) 17,8% (12,5%) 4,4% (75%)
2017 51,1% (34) 37,8% (20,9) 22,2% (19,2%) 6,7% (65,4%)
2016 21,7% (24) 34,8% (18,4) 19,6% (18,2%) 8,7% (54,5%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 25% (28,4) 50% (14,1) 50% (0%) 25% (25%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 58,9% (55) 64,4% (34,0) 37,0% (71,8%) 100% (0%)
2019 34,2% (53) 34,2% (28,6) 10,5% (54,3%) 7,9% (31,4%)
2018 10,5% (48) 10,5% (19,3) 1,3% (30,8%) 1,3% (59,0%)
2017 48,6% (54) 25,7% (34,9) 4,1% (24,5%) 4,1% (63,3%)
2016 22,2% (50) 36,1% (34,3) 6,9% (34,4%) 2,8% (59,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: