63-41-M/02 Obchodní akademie

SPORTOVNÍ MANAGEMENT

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

4 roky, maturitní zkouška

Profesní uplatnění:

  • uplatnění v ekonomické sféře se specializací na oblast sportovních a sportovně rekreačních služeb
  • realizace managementu a marketingu sportovních organizací, klubů a tělovýchovných jednot
  • vedoucí sportovních středisek, družstev i jednotlivců
  • manažer pro řízení sportovních akcí
  • pracovník reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport
  • možnost samostatně podnikat na živnostenský list
  • snazší uplatnění v oblasti sportu a tělovýchovy

více o oboru zde

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 19,5% (69,5) 22,0% (30,6) 15,4% (85,7%) 13,0% (4,8%)
2019 15,8% (74,7) 15,8% (34,8) 35,1% (86,8%) 29,8% (13,2%)
2018 7,6% (56,9) 5,1% (20,7) 4,2% (48,5%) 4,2% (45,5%)
2017 17,5% (0) 17,5% (0) 27,5% (74,1%) 51,7% (11,1%)
2016 24,4% (67,4) 20,3% (40,7) 26,8% (75%) 30,9% (18,8%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 38,5% (51,6) 30,8% (46,5) 7,7% (25%) 7,7% (75%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8% (44) 25,6% (25,8) 4,8% (45,8%) 17,6% (4,2%)
2019 7,1% (48) 5,6% (20,7) 6,3% (50%) 27,8% (13,2%)
2018 13,6% (52) 12,7% (26,1) 5,1% (43,6%) 4,2% (46,2%)
2017 17,1% (52) 4,9% (32,3) 27,6% (66,7%) 56,1% (10%)
2016 38,2% (60) 43,1% (45,1) 30,9% (73,7%) 35,0% (15,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: