53-41-M/03 Praktická sestra

PRAKTICKÁ SESTRA

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

  • 4 roky – denní forma vzdělávání, maturitní zkouška
  • 5 let – dálková forma vzdělávání, maturitní zkouška

Profesní uplatnění

  • Absolvent najde uplatnění ve všech zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu a v domácí ošetřovatelské péči.
  • Může pracovat také v zařízeních sociální péče, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením a zařízeních geriatrické péče

více o oboru zde

Projekt podporují: