75-41-M/01 Sociální činnost

SOCIÁLNÍ ČINNOST

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

4 roky, maturitní zkouška

Profesní uplatnění

Absolvent najde uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy nebo samosprávy v oblastech sociálního zabezpečení, sociální prevence a prevence kriminality, politiky zaměstnanosti, spravedlnosti, zdravotnictví i školství. Může také pracovat v ústavních zařízeních, centrech krizové pomoci nebo asistenční služby.

více o oboru zde

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,0% (75,3) 66,5% (36,1) 40,9% (87,1%) 100% (0%)
2019 45,2% (71,6) 60,7% (32,7) 29,6% (73,9%) 28,9% (17,4%)
2018 18,3% (52,1) 17,0% (16,9) 12,4% (50%) 9,8% (30,8%)
2017 14,7% (0) 16% (0) 50% (75%) 22% (25%)
2016 39,2% (61,1) 29,1% (30,9) 62,8% (81,8%) 31,1% (18,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 51,2% (32) 48,8% (16,5) 26,8% (20%) 100% (0%)
2018 82,4% (38) 80,4% (32,2) 88,2% (77,8%) 100% (0%)
2017 19,6% (17) 19,6% (8,8) 17,4% (0%) 52,2% (14,3%)
2016 20,8% (19) 35,4% (15,0) 16,7% (11,1%) 16,7% (33,3%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 83,3% (64,2) 83,3% (47,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 50% (50,5) 50% (33,6) 50% (50%) 21,4% (50%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,7% (52) 58,5% (33,4) 46,3% (73,0%) 100% (0%)
2019 22,3% (50) 10,8% (21,6) 17,2% (55,6%) 22,3% (19,4%)
2018 55,4% (56) 51,0% (32,5) 22,9% (59,5%) 18,5% (24,3%)
2017 29,2% (52) 31,8% (38,8) 22,1% (57,6%) 23,4% (24,2%)
2016 52% (58) 30% (35,9) 30% (64,7%) 25,3% (20,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: