36-64-H/01 Tesař

TESAŘ

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

  • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

  • Absolvent oboru tesař se uplatní ve stavebních firmách v profesi tesař, jako osoba samostatně výdělečně činná na základě živnostenského listu a také jako zaměstnavatel. Je schopen připravovat bednění pro konstrukce z různých druhů betonů, vyrábět a montovat všechny druhy dřevostaveb, připravovat a montovat nosné konstrukce střech, provádět montáž a opravy dřevěných stropních konstrukcí, zhotovovat a montovat drobné zahradní stavby a ploty, vyrábět a opravovat palety a dřevěné obaly zboží

více o oboru zde

 

Projekt podporují: