36-52-H/01 Instalatér

INSTALATÉR

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

  • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

  • Absolvent oboru instalatér se uplatní ve stavebních firmách v profesi instalatér, jako osoba samostatně výdělečně činná na základě živnostenského listu a dále jako zaměstnavatel.

více informací o oboru zde

Projekt podporují: