63-41-M/02 Obchodní akademie

Firemní management

Absolvent OBCHODNÍ AKADEMIE se zaměřením FIREMNÍ MANAGEMENT je středoškolsky vzdělaný pracovník, který se uplatní na trhu práce v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích a to jak v pozici zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Rovněž má předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Absolventi mohou vykonávat například tato povolání: ekonomický manažer, personalista, marketingový pracovník, všeobecný a mzdový účetní, bankovní poradce, osobní poradce v pojišťovně, finanční konzultant, odborný ekonomický pracovník ve státní správě, administrativní pracovník a další. 
Po složení maturitní zkoušky má absolvent možnost si vybrat některou z forem terciálního vzdělávání, zejména studium na vysokých školách ekonomických, příp. právnických nebo pedagogických fakult a vyšších odborných škol s ekonomickým a sociálním zaměřením. Vyšší dotace vyučovacích hodin cizích jazyků a jejich odborné zaměření ve vyšších ročnících umožňuje absolventům pokračovat ve studiu v zahraničí a ulehčí jim studium na odborných vysokých školách i komunikaci se zahraničními firmami v praxi. 

Více informací na https://www.oaprerov.cz/firemni-management

Veletrh fiktivních firem

Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Olomouci

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,2% (82,1) 43,9% (41,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 30,7% (80) 27,2% (38,2) 87,7% (97,8%) 100% (0%)
2018 52,5% (74,2) 56,8% (46,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 90% (84,2) 84,2% (64,9) 85,8% (96,1%) 76,7% (3,9%)
2016 96,7% (91,6) 95,9% (77,3) 53,7% (88,5%) 43,9% (11,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 66,7% (40) 75,8% (38,7) 81,8% (75%) 18,2% (25%)
2017 81,0% (50) 74,1% (42,1) 89,7% (87,5%) 39,7% (12,5%)
2016 19,0% (29) 23,8% (22,5) 19,0% (37,5%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,2% (57) 56% (37,7) 72,8% (89,1%) 100% (0%)
2019 80,2% (65) 81,7% (51,3) 98,4% (97,8%) 100% (0%)
2018 42,4% (58) 43,2% (37,5) 73,7% (86,4%) 75,4% (2,3%)
2017 82,1% (66) 85,4% (57,9) 77,2% (89,8%) 73,2% (5,1%)
2016 87,0% (68) 89,4% (59,9) 69,1% (91,2%) 51,2% (8,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: