18-20-M/01 Informační technologie

Výpočetní technika pro průmysl

Absolvent se uplatní jako technik informačních technologií, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky informačních technologií aj. především v těchto oblastech: návrhy a realizace hardwarového řešení odpovídajících účelu nasazení, informačních technologií z hlediska hardwaru, programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení, instalace a správa aplikačního softwaru, instalace a správa operačních systémů, návrhy, realizace a administrace sítí, kvalifikovaný prodej prostředků informačních technologií včetně poradenství, obecná i specializovaná podpora uživatelů prostředků informačních technologií.
Profilová část studia je tvořena odbornými předměty, které mu umožní získat rozsáhlé znalosti a dovednosti z klíčových oblastí výpočetní techniky a informačních technologií. Vytvoří si základní přehled o elektrotechnice. Seznámí se s principy fungování jednotlivých částí počítače. Naučí se ovládat operační systémy počítače, pracovat s textovými a tabulkovými editory i databázovými systémy. Získá dovednosti v oblasti programování. Naučí se ovládat a spravovat sítě typu LAN. Osvojí si správu HDD. Získá základní schopnosti v oblasti technického kreslení a zobrazování i praktické dovednosti v oboru zpracování a digitalizace videa a zvuku. Naučí se pracovat s programy počítačové grafiky. Získané znalosti a dovednosti využije při odborné praxi na specializovaných pracovištích.
 
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 5,0% (70,0) 6,1% (29,2) 6,1% (66,7%) 5,5% (33,3%)
2018 10,5% (65,8) 5,9% (30,0) 5,5% (50%) 12,8% (33,3%)
2017 20,5% (66,3) 19,1% (39,7) 14,4% (66,7%) 11,6% (33,3%)
2016 8,3% (55,8) 7,9% (17,7) 5,1% (50%) 8,3% (37,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 2,5% (20) 3,1% (10,6) 3,1% (0%) 0,6% (60%)
2017 1,2% (18) 1,2% (5,8) 2,3% (0%) 1,2% (75%)
2016 6,6% (27) 8,7% (20,2) 20,8% (44,4%) 53,6% (11,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 25,4% (54) 24,1% (31,2) 10,7% (58,8%) 3,1% (35,3%)
2018 6,6% (48) 15,0% (25,8) 1,8% (34,8%) 4,8% (39,1%)
2017 2,2% (46) 7,1% (30,9) 4,9% (40%) 4,5% (50%)
2016 3,6% (48) 20,2% (29,9) 22,9% (64,7%) 25,1% (23,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: