26-57-H/01 Autoelektrikář

Autoelektrikář

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen: pro chlapce i dívky
Žák získá během vzdělávání oprávnění skupiny "B" a "C". Ve 3. ročníku je žákům vyplacena finanční odměna za produktivní práci.
Uplatnění absolventa: autoelektrikář v opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při obsluze diagnostických zařízení, při provádění montáží, demontáží a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, řidič
Další informace - podmínky přijetí, dovednosti absolventa, učební plán a  ŠVP jsou k dispozici https://www.odbskmb.cz/autoelektrikar

 

Projekt podporují: