26-51-H/01 Elektrikář

Elektrikář

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky v denní formě vzdělávání     
Obor je určen: pro chlapce i dívky
Obor je finančně podpořen z rozpočtu Středočeského kraje stipendiem pro žáky. Ve 3. ročníku je žákům vyplacena finanční odměna za produktivní práci.
Uplatnění absolventa: provozní elektrikář, opravář elektronických, zabezpečovacích zařízení, spotřebičů, elektromontér, montér rozvodových sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik ve výrobních i nevýrobních organizacích, kvalifikace pracovníků dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČÚBP, o odborné způsobilosti
Další informace - podmínky přijetí, dovednosti absolventa, učební plán a  ŠVP jsou k dispozici na https://www.odbskmb.cz/elektrikar 

Projekt podporují: