63-41-M/02 Obchodní akademie

Obchodní akademie se zaměřením Cestovní ruch

Absolvent této specializace se navíc uplatní v oblasti cestovního ruchu, je připravován pro práci v cestovní kanceláři nebo agentuře a je schopen provádět činnosti související s provozem těchto zařízení. Dokáže připravit pro klienty zájezd a může pracovat i jako průvodce.

Mezi profilové předměty patří výuka cizích jazyků a konverzace, ekonomika, účetnictví, informační a komunikační technologie. Žáci získávají odborné znalosti v oblasti cestovního ruchu v předmětech: řízení a provoz cestovních kanceláří, cestovní ruch, průvodcovství, geografie, management cestovního ruchu.

Prakticky si získané kompetence prohloubí během studia při povinné praxi v cestovní kanceláři nebo agentuře.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 7,3% (0) 8,9% (0) 26,8% (91,3%) 100% (0%)
2019 49,1% (86,3) 55,3% (46,3) 85,1% (97,1%) 74,6% (2,9%)
2018 30,5% (69,5) 28,0% (36,6) 38,1% (82,5%) 65,3% (5%)
2017 74,2% (81,1) 53,3% (57,3) 70,8% (92,9%) 79,2% (3,6%)
2016 8,9% (0) 8,9% (0) 43,9% (85,1%) 40,7% (12,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 9,1% (22) 9,1% (15,8) 39,4% (40%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 26,4% (52) 34,4% (30,4) 44% (81,3%) 100% (0%)
2019 19,8% (54) 23,0% (34,8) 39,7% (78,4%) 54,8% (5,4%)
2018 30,5% (56) 29,7% (32,8) 66,1% (84,4%) 66,9% (4,4%)
2017 65,0% (63) 49,6% (49,4) 60,2% (82,8%) 82,9% (3,4%)
2016 41,5% (61) 52,0% (48,6) 40,7% (81,3%) 42,3% (12,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: