79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Vzdělání jako schopnost porozumět druhým

Určeno pro žáky 9. tříd základní školy. 

Projekt podporují: