26-57-H/01 Autoelektrikář

Autoelektrikář

Žáci se v průběhu učební doby naučí zpracovávat potřebné technické materiály, používat měřící a diagnostickou techniku, vyhledávat a odstraňovat vzniklé závady na elektroinstalaci vozidel a zvládnou rovněž základní práce související s odstraňováním závad na motorech vozidel.
Nedílnou součástí studia je i trvalé sledování a osvojování si nejnovějších vývojových trendů technického rozvoje v oboru, především elektronizace a zavádění počítačové techniky do této oblasti.

Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy, ve druhém a třetím ročníku ve smluvně zajištěných autoservisech.

Ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni podílet se na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu, která může činit až 1.600 Kč měsíčně.

Všem žákům  poskytujeme bezplatně pracovní obuv a oděv.

Po získání výučního listu lze pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

Projekt podporují: