23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel

 Žáci se naučí diagnostikovat závady na silničních motorových vozidlech a opravovat je. Podle vlastní volby užívat diagnostická zařízení, montážní přípravky a prostředky pro seřizování, údržbu a opravy.
Provádí jak výměnu dílů, tak jejich opravu či úpravu, včetně jednoduchých oprav elektrického vybavení vozidel. Užívá speciální měřidla, používá technickou dokumentaci a jiné grafické pomůcky k porovnávání naměřených hodnot při identifikaci závad.

Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy,ve druhém a třetím ročníku ve smluvně zajištěných autoservisech.

Ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni se podílet na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu, která může činit až 1 600 Kč měsíčně.

Všem žákům  poskytujeme bezplatně pracovní obuv a oděv. 

Po získání výučního listu lze pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

Projekt podporují: