23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

  • Absolvent uvedeného oboru bude středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování bude připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti strojního třískového obrábění převážně na konvenčních a CNC soustruzích a frézkách. 
  • Dále se absolvent bude moci uplatnit v samostatném podnikání v oblasti strojírenské nebo příbuzné výroby.
  • Všem žákům je poskytnut zdarma pracovní oděv a obuv.
  • Žáci ve třetím ročníku odborný výcvik vykonávají u spolupracujících firem, za svou práci pobírají mzdu.
  • Po závěrečných zkouškách mají možnost pokračovat na dvouletém nástavbovém maturitním studiu.
  • Na naše absolventy tohoto oboru netrpělivě čeká mnoho nabídek pracovních míst.
Projekt podporují: