23-51-E/01 Strojírenské práce

Strojírenské práce

  • Absolvent uvedeného oboru bude středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování bude připraven k obsluze konvenčních obráběcích strojů, při nenáročných technologických operacích.
  • Uplatní se v povolání strojírenský dělník.
  • Tento obor je vhodný pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výhody studia:

  • Všem žákům je poskytnut bezplatně pracovní oděv a ochranné pomůcky.
  • Teoretická výuka, její forma i obsah je uzpůsobena možnostem žáků.
Projekt podporují: