23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik - zámečník

Žáci se naučí ruční a strojní opracovávání  kovů řezáním, pilováním, vrtáním, pájením apod., ručně a strojně zhotovovat prvky kovových konstrukcí, montovat, udržovat a opravovat strojní celky a zařízení, základy strojního obrábění kovů, mají možnost absolvovat kurz svařování. 

Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy,ve druhém a třetím ročníku ve smluvně zajištěných firmách.

Ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni se podílet na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu, která může činit až 2 500 Kč měsíčně.

Všem žákům  poskytujeme bezplatně pracovní obuv a oděv

Po získání výučního listu lze pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

Projekt podporují: