33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

Truhlářská a čalounická výroba

Žáci se naučí ručnímu i strojnímu obrábění dřeva a velkoplošných materiálů, výrobě výrobků a jejich povrchové úpravě. Provádí také montáž některých výrobků na stavbách. Oproti oboru Truhlář je zde méně teoretické, ale více praktické výuky.

Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy, ve druhém a třetím ročníku na smluvně zajištěných pracovištích v odborných firmách.

Ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni se podílet na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu, která může činit až 1.200 Kč měsíčně.

Všem žákům  poskytujeme bezplatně pracovní obuv a oděv. 

Projekt podporují: