33-56-H/01 Truhlář

Truhlář

Žáci se naučí výrobu interiérového a exteriérového nábytku, například kuchyně, skříně, stoly, židle, postele, bytového zařízení a stavebně-truhlářských výrobků. Také ovládá pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech a jejich následnou kontrolu.

Odborný výcvik probíhá v prvním ročníku v odborných učebnách v prostorách školy,ve druhém a třetím ročníku ve smluvně zajištěných firmách. 

Ve 2. a 3. ročníku již  jsou žáci schopni se podílet na produktivní práci a za tu dostávají finanční odměnu, která může činit až 1.200 Kč měsíčně. 

Všem žákům  poskytujeme bezplatně pracovní obuv a oděv. 

Projekt podporují: