41-52-E/01 Zahradnické práce

Zahradnické práce

Pracovní náplň zahrnuje ošetřování rostlin během vegetace a jejich ochranu proti chorobám a škůdcům, sklízení, transport a skladování produktů, jejich přípravu na trh a expedici. Pak také připravuje a zpracovává půdu pro zahradní kultury, množí je a vysévá je. Upravuje sadové a zahradní plochy. Pracuje s malou mechanizací pro zahradní úpravy.

  • Na naše absolventy tohoto oboru netrpělivě čeká mnoho nabídek pracovních míst.
Projekt podporují: