23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik - opravy, montáže a svařování

Uplatnění:
- jako strojní mechanik, zámečník nebo montér v údržbě i servisu. Velmi vyhledávaná profese.
- uplatnění v praxi rozšiřuje svářečský průkaz

Získané dovednosti:
- stanovuje postupy výroby pro zpracování různých materiálů a dílců
- obsluhuje a udržuje stroje, provádí opravy, montáže a demontáže
- svařuje plamenem i elektrickým obloukem

Žákům jsou individuálně nabízena stipendia.

Projekt podporují: