26-41-M/01 Elektrotechnika

Automatizace a počítačové aplikace nebo Energetika a informatika

Automatizace a počítačové aplikace

Studium je zaměřeno na praktické aplikace v automatizační technice s využitím počítačové techniky.

Poskytuje komplexní vzdělání v oblasti automatizace s důrazem na počítačové aplikace a mechatroniku, dále ve slaboproudých odvětvích elektrotechniky, jako je elektronika, sdělovací technika, elektrotechnická měření, číslicová a mikroprocesorová technika. Součástí výuky je praktické vyučování v dílnách a laboratořích automatizace, elektrotechniky a mikroprocesorové techniky, rovněž také souvislá odborná praxe v podnicích.

Kromě počítačových aplikací mají studenti znalosti standardního programového vybavení (operační systémy, textové a tabulkové editory, grafika, sítě, tvorba www stránek) a základů programování.

Absolventi jsou připraveni se rychle uplatnit, podle potřeb trhu práce, v mnoha oblastech automatizační techniky, mechatroniky a elektrotechniky. Mohou řídit technologické procesy a automatizovaná pracoviště, pracovat ve sféře výpočetní techniky, programovat mikroprocesorové systémy, řídit provoz v podnicích a pracovat ve vývoji. Mají i dobré základy pro soukromé podnikání.

Vedle odborných předmětů je proto kladen důraz i na všeobecně vzdělávací předměty a cizí jazyky.

Na závěr studia mohou studenti získat §5 podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (pracovník znalý), nezbytný na mnoha pracovních místech.

Všichni absolventi jsou připraveni pro pokračování ve studiu na vysoké škole libovolného směru, zejména pak technického, v České republice i v zahraničí.

 

Energetika a informatika

Studium je zaměřeno na širokou oblast elektrotechniky se zásadním důrazem na podporu výpočetní technikou. Poskytuje ucelené vzdělání v silnoproudých i slaboproudých odvětvích, jako je elektroenergetika, elektrické stroje a pohony, elektronika, automatizace, měřicí a číslicová technika, a v projektantské činnosti. Součástí výuky je praktické vyučování v dílnách a laboratořích elektrotechniky a také odborná praxe v podnicích.

Informatika je provázána s výukou většiny odborných předmětů. Samozřejmostí je zvládnutí standardního programového vybavení (operační systémy, textové a tabulkové editory, grafika, sítě, tvorba www stránek) a základů programování.

Koncepce vzdělávání studentům zajišťuje výbornou orientaci v tak širokém odvětví, jakým je elektrotechnika.

Absolventi jsou připraveni se operativně uplatnit - podle potřeb trhu práce – v mnoha oblastech elektrotechniky. Mohou pracovat ve sféře energetických zdrojů, výroby a rozvodu elektrické energie, řízení provozu v průmyslových podnicích a elektrárnách, vykonávat práce konstrukční, projekční, zkušební, činnosti revizních či školicích techniků, řídit technologické procesy a automatizovaná pracoviště. Absolventi se též mohou uplatnit v oblasti výpočetní techniky a zpracování dat i jako vývojoví pracovníci. Mají i dobré základy pro soukromé podnikání.

Vedle odborných předmětů je proto kladen důraz i na všeobecně vzdělávací předměty a cizí jazyky.

Na závěr studia mohou studenti získat § 5 podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (pracovník znalý), nezbytný na mnoha pracovních místech. Všichni absolventi jsou dobře připraveni pro pokračování ve studiu na vysoké škole libovolného směru, zejména pak technického, v České republice i v zahraničí.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,2% (90,5) 75,6% (59,4) 41,6% (98,9%) 19,0% (1,1%)
2019 66,9% (92,6) 64,6% (57,8) 47,5% (90,4%) 47,0% (8,4%)
2018 72,1% (83,7) 50,2% (52,8) 25,1% (74,4%) 25,6% (22,0%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 53,5% (86%) 43,7% (14,0%)
2016 88,4% (90,5) 82,9% (74,5) 49,5% (83,3%) 43,5% (16,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 48,2% (52) 52,6% (39,8) 28,5% (73,3%) 100% (0%)
2019 39,6% (51) 53,7% (40,5) 44,3% (75,9%) 34,2% (7,4%)
2018 34,2% (41) 45,3% (39,1) 33,5% (59,1%) 31,7% (13,6%)
2017 75,6% (55) 75% (49,4) 50,6% (70,2%) 54,7% (8,8%)
2016 54,6% (48) 53,6% (41,6) 59,0% (74,3%) 56,8% (10%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 20% (52,6) 40% (44,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 66,7% (47,9) 66,7% (44,5) 66,7% (75%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,6% (60) 69,2% (43,8) 49,1% (86,5%) 27,2% (0,7%)
2019 52,2% (58) 39,3% (36,2) 47,3% (80,9%) 46,9% (7,8%)
2018 35,7% (56) 36,6% (34,2) 37,0% (74,6%) 28,2% (18,5%)
2017 46,9% (58) 38,4% (42,8) 62,9% (82,2%) 54,0% (11,2%)
2016 63,2% (62) 62,3% (48,1) 57,0% (82,4%) 53,4% (12,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: