18-20-M/01 Informační technologie

Počítačové sítě a programování

Při studiu toho oboru se žáci budou seznamovat s architekturou osobních počítačů a programovým vybavením pro sítové, kancelářské a multimediální aplikace.

Mezi nosné předměty patří především předmět Počítačové sítě. V rámci tohoto předmětu je využito e-learningového systému NetAcad na podporu studia sítových technologií. Výsledkem studia je také možnost získání certifikátu programu Cisco Exploration. Studenti se naučí konfigurovat PC, navrhovat a instalovat počítačové sítě, včetně konfigurace aktivních prvku sítě (router, switch pomocí operačního systému IOSu).

Dalším nosným předmětem je Programování, kde se pri studiu se žáci zaměřují na programování počítačů s architekturou typu PC. Základ tvoří jazyk C a z nej vycházející C++, PHP, Java. Vytvářené aplikace pro počítače architektury PC lze rozdělit na konzolové, grafické a určené pro web (tvorba dynamických www stránek s využitím PHP a Javy). Programuje se na platformách Windows a Linux a vytvářenými aplikacemi jsou databáze (PHP+MySQL), systémové programy, grafické programy (využití OpenGl), počítačové hry, edukační programy apod.

Předmět Operační systémy pak seznamuje žáky se základní funkcí OS Windows (server), Linux a Novell Netvare. Žáci jsou vedeni k pochopení činnosti OS, naučí se instalovat a spravovat tyto OS a to zejména z hlediska sítových služeb.

V předmětu Praxe žáci získávají znalosti a dovednosti z oblasti strukturované kabeláže (podílejí se na servisu školní počítačové sítě, řeší design počítačových sítí) a vektorové i rastrové grafiky, kde se zaměřují na grafiku pro web (editor Gimp) a technické kreslení s 3D modelováním.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,2% (90,5) 75,6% (59,4) 41,6% (98,9%) 19,0% (1,1%)
2019 66,9% (92,6) 64,6% (57,8) 47,5% (90,4%) 47,0% (8,4%)
2018 72,1% (83,7) 50,2% (52,8) 25,1% (74,4%) 25,6% (22,0%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 53,5% (86%) 43,7% (14,0%)
2016 88,4% (90,5) 82,9% (74,5) 49,5% (83,3%) 43,5% (16,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 48,2% (52) 52,6% (39,8) 28,5% (73,3%) 100% (0%)
2019 39,6% (51) 53,7% (40,5) 44,3% (75,9%) 34,2% (7,4%)
2018 34,2% (41) 45,3% (39,1) 33,5% (59,1%) 31,7% (13,6%)
2017 75,6% (55) 75% (49,4) 50,6% (70,2%) 54,7% (8,8%)
2016 54,6% (48) 53,6% (41,6) 59,0% (74,3%) 56,8% (10%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 20% (52,6) 40% (44,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 66,7% (47,9) 66,7% (44,5) 66,7% (75%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,6% (60) 69,2% (43,8) 49,1% (86,5%) 27,2% (0,7%)
2019 52,2% (58) 39,3% (36,2) 47,3% (80,9%) 46,9% (7,8%)
2018 35,7% (56) 36,6% (34,2) 37,0% (74,6%) 28,2% (18,5%)
2017 46,9% (58) 38,4% (42,8) 62,9% (82,2%) 54,0% (11,2%)
2016 63,2% (62) 62,3% (48,1) 57,0% (82,4%) 53,4% (12,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: