26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Zabezpečovací technika a silnoproudá zařízení

Tento tradiční oblíbený obor se vyučuje podle modernizovaného školního vzdělávacího programu, který umožňuje pružně reagovat na aktuální potřeby trhu práce v regionu. První dva ročníky je základ se širokým odborným záběrem a ve 3. a 4. ročníku je jako přidaná hodnota zařazena specializace na zabezpečovací techniku a silnoproudá zařízení. V tomto oboru ovládají absolventi také práci s počítačem. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Kromě maturitní zkoušky muže absolvent vykonat profesní zkoušku podle vyhlášky 50/78 Sb., která je organizována školou.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (93,2) 95,0% (58,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 93,1% (92,6) 78,2% (48,0) 2,0% (46,7%) 2,0% (53,3%)
2018 83,8% (81,1) 84,7% (53,2) 14,4% (58,3%) 8,1% (41,7%)
2017 9,9% (0) 9,9% (0) 19,8% (58,8%) 14,4% (41,2%)
2016 48,2% (73,7) 58,0% (55,3) 9,8% (50%) 5,4% (50%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,4% (43) 65,7% (27,3) 71,4% (75%) 100% (0%)
2019 25% (28) 39,5% (16,5) 42,1% (40%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 28,4% (26) 22,1% (14,8) 16,8% (14,3%) 31,6% (28,6%)
2016 68,5% (38) 64,1% (29,0) 44,6% (35,3%) 12,0% (41,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,5% (52) 51,6% (28,4) 52,4% (72,7%) 100% (0%)
2019 16,8% (46) 12,8% (16,6) 20% (52,4%) 5,6% (38,1%)
2018 59,2% (54) 33,3% (23,2) 9,2% (38,5%) 4,2% (46,2%)
2017 64,5% (54) 61,2% (38,8) 45,5% (60%) 19,0% (36%)
2016 41,2% (52) 26,9% (28,8) 13,4% (41,9%) 10,9% (45,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: