26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Elektrikář - silnoproud

Profil a uplatnění absolventa
Absolvent ovládá základy elektrotechniky, orientuje se v technické dokumentaci, zná vlastnosti el. rozvodů, umí zapojovat různé spotřebiče. Ovládá používání různých měřících přístrojů, má znalosti v oboru práce s počítači. Po vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu může na škole vykonat zkoušky podle vyhlášky 50/78 Sb. pro výkon elektrotechnických profesí, popř. může pokračovat v nástavbovém studiu, zakončeném maturitou.
Projekt podporují: