26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Stručný popis a uplatnění absolventa

Cílem tříletého oboru je výchova absolventů v oborech pružně reagujících na požadavky praxe a trhu práce, kteří ovládají montážní, údržbářské a opravárenské práce na elektronických zařízení daného oboru.
Po zvládnutí teoretické a praktické výuky vykoná absolvent závěrečnou zkoušku a obdrží výuční list, který bude garancí toho, že se stane dobrým odborníkem s širokým všeobecným i odborným rozhledem, manuálně zdatným, schopným samostatně aplikovat získané znalosti a dovednosti.
Příprava ve tříletém oboru mechanik elektronických zařízení vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen v praxi vykonávat komplexní činnosti spojené s montáží, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním, údržbou konkretních elektronických zařízení.
Projekt podporují: