18-20-M/01 Informační technologie

Informační technologie - webové aplikace

Žáci jsou systematicky připravováni pro výkon funkcí souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací, včetně práce s relačními databázemi a grafickými informacemi.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 96,4% (69) 89,7% (53,3) 9,4% (60%) 1,3% (20%)
2019 - - - -
2018 83,7% (64) 30,8% (32,9) 8,4% (50%) 16,3% (25%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: