39-08-M/01 Požární ochrana

Požární ochrana

Čí statečnost nejvíce obdivuješ,
když povodeň bere lidem střechu nad hlavou,
když požár ničí obydlí,
když při havárii je ohrožen lidský život?
Jsou to přece HASIČI!
Jestli chceš patřit do jejich týmu, můžeš získat odbornou kvalifikaci pro toto povolání na naší škole, aby ses naučil ochraňovat životy, zdraví a majetek občanů při požárech a poskytoval pomoc při mimořádných událostech. A ještě předtím preventivně umět poradit, poučit a zasáhnout, aby k neštěstí nedocházelo…
To vše a ještě mnoho dalšího se budeš dozvídat během čtyřletého maturitního studia.

Odborné předměty

Vzdělávání budoucích hasičů se profiluje především v předmětech Požární prevence a zjišťování příčin požáru, Ochrana obyvatelstva a krizové řízení, Zdravotnická příprava, Technické prostředky požární ochrany, Právo, Mimořádné události, ICT v požární ochraně…
Žáci absolvují průběžně odbornou praxi u požárních sborů.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru se uplatní v jednotkách požární ochrany, především jako velitelé jednotek, při plnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatní se jako odborníci v oblasti krizového řízení. Získají kvalifikaci k tomu, aby byli specialisty na požární ochranu (ve státní správě i jako osoby samostatně výdělečně činné) a bezpečnost práce.
Získání řidičského oprávnění skupiny B je součástí vzdělávání, později i skupiny C.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,9% (0) 11,1% (0) 19,4% (85,7%) 100% (0%)
2019 17,6% (66,3) 27,5% (30,9) 25,5% (75%) 17,6% (25%)
2018 26,1% (63,2) 5,8% (17,8) 7,2% (50%) 34,8% (16,7%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 33,3% (30) 11,1% (9,9) 13,3% (0%) 57,8% (20%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 71,2% (57) 54,8% (32,2) 50,7% (75%) 100% (0%)
2019 2,6% (40) 1,3% (9,3) 3,9% (33,3%) 32,9% (16,7%)
2018 1,3% (40) 2,6% (8,6) 3,9% (33,3%) 39,5% (16,7%)
2017 27,0% (50) 10,8% (29,2) 86,5% (83,3%) 64,9% (16,7%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: